Resurseffektivast – gurka eller lego?

Eftersom jag jobbar mycket med resurseffektivitet och förebyggande av avfall funderar jag ganska mycket på vad resurseffektivitet faktiskt är.

Jag har letat definitioner (jag är ju ändå ingenjör) men än så länge verkar det inte finnas någon fastställd definition av resurseffektivitet. Jag läser på EU-kommissionens sida om reusrseffektivitet och där står det ….”resurseffektivitet, vilket innebär att vi använder resurser på ett hållbarare sätt”

Eller på EU:s engelska sida: Resource efficiency means using the Earth’s limited resources in a sustainable manner while minimising impacts on the environment. It allows us to create more with less and to deliver greater value with less input.

Jag har alltid tänkt mig att resurseffektivitet borde vara relaterat till nyttan – ju mer nytta vi får ut av en resurs, desto resurseffektivare är det. Som en ekvation där man mäter mängden nytta i relation till mängden miljöpåverkan som en aktivitet eller en produkt ger. (Ekvationen: [mängd nytta]/[mängd resurs*resursens/aktivitetens miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv].)

Och då kommer man till den intressanta frågan om vad som är nytta för oss människor. Det finns förstås en hel massa saker som vi är ganska överens om att de bringar nytta. Mat när man är hungrig, en varm jacka när man fryser, att bussen kommer när man behöver åka någonstans. Man kanske kan utgå från Pavlovs behovstrappa?

  1. Grundläggande behov (exempelvis mat, kläder, tak över huvudet)
  2. Behov av trygghet
  3. Behov av kärlek och gemenskap
  4. Behov av uppskattning
  5. Behov av självförverkligande

Mat, kläder, boende ger alltså mest nytta. Men i våra klädinköp t.ex. ligger ju också en ganska stor dos av 3:an, 4:an och 5:an. Så hur mycket kläder behöver vi egentligen? Och var kommer lego och roliga pennor in? Och gurka – jättelite vitaminer och nästan bara vatten. Om man tänker på det på det sättet så verkar gurka ju otroligt ”onyttigt”, men jag vet få personer som tycker att vi ska sluta odla gurka.

Vad jag själv tycker är nytta, beror på bl.a. min omgivning, alla intryck jag får och mina värderingar. Och här behövs det mycket förändringsarbete om vi ska kunna skapa en tillräckligt resurseffektiv värld som håller sig inom de planetära gränserna. Och detta med nyttan och rättvisan gnager i mig. Hur fördelar man ändliga resurser på ett rättvist sätt som ändå tar hänsyn till att nytta är olika för olika människor?

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg