Regelbundna arbetsgivarbyten – vanligt för sophämtare

I vissa branscher är det vanligt att tjänster upphandlas genom offentlig upphandling. Det handlar till exempel om sophämtning och kollektivtrafik. Vid varje ny upphandling kan en ny aktör vinna. Det innebär att de som arbetar inom dessa yrkesgrupper kan ha kvar sitt jobb under många år, men genomgå arbetsgivarbyten flera gånger.

Som befintligt anställd har man givetvis en stor fördel när ett nytt företag ska anställa personal för att utföra uppdraget. Personal som redan hittar överallt är såklart fördelaktiga för det nya företaget att anställa, jämfört med att ny personal ska lära sig. Men trots det finns det aldrig någon garanti för att få fortsätta. Regelbundna upphandlingar innebär därför givetvis en stor osäkerhet.

Juridiskt kan inte en upphandlande enhet ställa krav på att personal ska få stanna kvar om det blir en annan aktör som vinner. Det är arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och fackförbunden, som hanterar dessa frågor.

För sophämtningen i Stockholms stad kommer 11 nya avtal träda ikraft nästa år. Det är många sophämtare som är berörda av hur avtalstilldelningen blir. För sophämtarna i Stockholms innerstad tillämpas idag en särskild bilaga till kollektivavtalet, en bilaga som såvott jag vet inte tillämpas någon annanstans i Sverige. Bilagan har länge varit en het fråga i avtalsdiskussionerna och är en av anledningarna till att sophämtarna i Stockholm har uppmärksammat den osäkerhet som upphandlingarna medför. Läs mer om detta i tidningen Transportarbetaren.

Sopbil i Stockholm

Sopbil i Stockholm

Så borde alla kommuner utföra sophämtningen i egen regi och inte upphandla regelbundet? Det är inte jag rätt person att svara på. Jag tror dock att med rätt personer samlade skulle man kunna ordna en ordentligt livad debatt kring den frågan.