Plockanalys – äckligt men bra

”Varför gör jag det här?” Den frågan ställer jag mig ibland. Senast det hände var häromdagen när jag stod på en avfallsanläggning utrustad med tjocka handskar och oömma kläder och genomförde en plockanalys.

Nu var inte det här min första plockanalys, om än blott min andra. Det jag tröstade mig med var att det i alla fall var bättre att göra plockanalys i oktober än i juli. Jag hör till dem som tycker att det är lite otrevligt när det man ska sortera kryper. Fluglarver ni vet, tyvärr trivs de i matavfall som har lagrats i sommarvärme i någon vecka… Jag hyser en stor beundran för de som utför plockanalyser ofta. Jag hyser ännu större beundran för de som klarar av de krypande larverna och är mycket tacksam för att ha utfört plockanalyserna med en kollega som har räddat mig från krälande soppåsar!

Soppåse med avfall att sortera.

Men varför gjorde jag det då? Jo, svaret på frågan är att det är intressant att hjälpa kommuner att ta reda på vad som ligger i deras hushållsavfall. Syftet med en plockanalys kan variera. Det kan vara att få en övergripande uppfattning om hur hushållen sorterar sitt hushållsavfall, hur mycket farligt avfall som slängs i sopkärlet, hur rent utsorterat matavfall är, hur mycket av matavfallet som inte sorteras ut eller hur rena utsorterade förpackningsfraktioner är. Resultatet kan användas för ökad och riktad information för att uppnå bättre sortering. För den som är intresserad har Avfall Sverige en intressant rapport att läsa.

I min senaste plockanalys hanterade vi hushållsavfall från hushåll utan matavfallsinsamling. Avfallet hade viktfördelningen 43% matavfall, 29% tidningar och förpackningar, 27% restavfall och 0,7% farligt avfall. Om allt avfall, inklusive matavfall, sorteras ut är det endast restavfallet som ska finnas kvar i sopkärlet. Farligt avfall (t.ex. nagellack, glödlampor, småbatterier, läkemedel, sprutor) är tråkigt att hitta, eftersom man tror att alla numera vet att det ska lämnas till en återvinningscentral. Jag undrar om okunskap är orsaken eller om det finns personer som helt enkelt inte bryr sig om att göra rätt?

Största praktiska lärdomen hittills från plockanalyser är alltså att det är bättre att genomföra dem på hösten än på sommaren. Jag byter fluglarver mot frusna tår i 10 fall av 10!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg