Plast

Ett kretaivt presentationsmaterial från min studietid.