Hjärta avfall

På spaning på Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå

I maj spenderade jag några dagar i vackra Skellefteå där Avfall Sveriges årsmöte arrangerades i år. Det var mitt första årsmöte och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av konferensen. Men jag fick uppleva tre otroligt inspirerande dagar med kloka människor som delade med sig av både goda och dåliga erfarenheter som de upplevt under åren i avfallsbranschen. Jag tänkte berätta några av de intressanta sakerna jag lärt mig från dessa kloka människor under dagarna i Skellefteå.

 

Revideringen av EU:s avfallsdirektiv

En presentation handlade om revideringen av EU:s avfallsdirektiv som bland annat innehåller följande:

  • En definition av vad som menas med kommunalt avfall för att skapa en gemensam definition för medlemsländerna.
  • Ett tydligare kostnadsansvar för producenterna och ett kostnadsansvar för det producentansvarsmaterial som finns kvar i restavfallet.
  • Parametrar för att mäta framsteg för förebyggande och återanvändning.
  • Ett program för förebyggande av matavfall ska tas fram på nationell nivå.
  • Ett förbud mot att förbränna avfall som sorterats ut för återvinning.
  • Mål för det kommunala avfallet.
  • Ny beräkningsmetod som innebär ett fokus på den faktiska återvinningen.

Människors beteende och avfall

Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå

Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå

Ett annat av passen under konferensen fokuserade på beteenden kopplat till avfallshanteringen. Källsortering lyftes under ett av föredragen som ett hinder för förebyggande av avfall. Detta på grund av att människor som källsorterar upplever att de utför en handling som är tillräckligt bra. De fokuserar därför på att källsortera det avfall som uppkommer istället för att förebygga uppkomsten av avfall till exempel genom att minska konsumtionen. För att minska hindret är det viktigt att i första hand kommunicera vikten av att förebygga avfall till människor. För det avfall som ändå uppstår efter förebyggande så är det viktigt att källsortering tillämpas.

Flytta ansvaret från konsument till producent

Det uppkom även en diskussion kopplat till förebyggande av avfall som handlade om att vi inte får lägga ett för stort ansvar på konsumenten. Det är en utmaning att i affären välja den mest hållbara produkten som till exempel har en lång livslängd. Livslängden på produkten är inte vanligtvis något som kommuniceras till kund. Det är även svårt att veta vad som kommer att gå sönder det vill säga vilken del av produkten som kan behöva bytas ut. Därför är det svårt att veta om en reparation är möjlig vid inköp av en ny produkt. Det är viktigt att inte lyfta bort blicken från producenternas ansvar att utforma produkter som kan användas under en lång tid, är möjliga att reparera och som är designade för att återvinnas.

Avfallsbranschen är stabil

Sammanfattningsvis var fokus under de tre dagarna på digitaliseringens och den cirkulära ekonomins roll i framtidens avfallshantering. Efter att ha träffat och nätverkat med många av de 440 deltagande personerna har min nyfikenhet på avfallsfrågor förstärkts. Avfallsbranschen verkar vara en bransch där människor stannar kvar och brinner för det viktiga arbete som de utför vilket motiverarar mig till att arbeta ännu mer med avfallsfrågor!

 

Cykelutflykt i Skellefteå

Cykelutflykt i Skellefteå

Jag och min kollega från Stockholm hann även upptäcka Skellefteå på fritiden. Vi fick låna två cyklar av våra kollegor på kontoret i Skellefteå och kunde lätt ta oss fram i den cykelvänliga staden. Jag fick även möjlighet att dansa loss med David Lindgren på en av kvällarnas middagar!

Jag och David Lindgren

Jag och David Lindgren