Nystartat forskningsporjekt om policys inom resurs- och avfallshantering

Jag är glad över att vi har blivit beviljade stöd för ett enskilt projekt inom det strategiska innovatiosprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Projektet har döpts till Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs- och avfallshantering eller som jag och mina kollegor kallar det, IPRA-projektet. För jag är, tillsammans med mina kollegor Emma Colleen Moberg och Håkan Rosqvist, de personer från Tyréns som arbetar i projektet. Projektgruppen består även av Tomas Ekvall och Hanna Ljungkvist från IVL Svenska Miljöinstitutet samt RE:Source genom Gunnar Fredriksson Miljöutredningar.

Vi behöver din hjälp

Vi ska fördjupa oss i lyckade och mindre lyckade policyimplementeringar inom resurs- och avfallshantering. Så om du vet ett bra exempel på en internationell policy som du tror är intressant, tveka inte med att höra av dig! Vi är tacksamma för all hjälp som vi kan få!

Håkan Rosqvist presenterar projektets syfte på RE:Source dagen den 23:e november för att få inspel till projektet.

Men vad är en policy?

Om du googlar på ordet policy får du en massa enkla bilder i ditt sökresultat medan om du istället skriver in styrmedel får upp komplexa processbilder. Det visar att det inte är helt lätt att förstå vad en policy är, vilket vi erfarat efter två månaders arbete….

En policy skapas när det finns ett problem och är en riktlinje som ska styra mot önskade mål. Det är alltså inte en lag som säger exakt i vilken riktning vi ska gå utan en policy är en vägledning åt ett håll som förmodligen är det bästa.

Paraplypolicyn

Ett exempel på ett problem inom avfallsområdet är att vi inte tar hand om avfall på ett resurseffektivt sätt. Och frågan är då hur ska vi ta hand om avfall? Ur problemet och frågeställningen skapades EU:s Avfallshierarki som är ett exempel på en policy. Avfallshierarkin ger en vägledning om i vilken prioriteringsordning vi ska omhänderta avfallet. Därefter kan olika styrmedel, både administrativa, ekonomiska och informativa, användas för att styra avfallshanteringen uppåt i Avfallshierarkin, från deponering till förebyggande av avfall. Avfallshierarkin är en policy eftersom den vägleder beslut, den lämnar ju faktiskt utrymme för att prioritera annorlunda i hierarkin på grund av bland annat kostnader och miljönytta.

I vårt projekt har vi tolkat EU:s avfallshierarki som en paraplypolicy inom området resurs- och avfallshantering. För policys som till exempel ”Mindre avfall borde deponeras” eller ”Förpackningar borde materialåtervinnas istället för att energiutvinnas” bidrar ju faktiskt till att gå i paraplypolicyns riktning. För att minska deponering av avfall har vi styrmedel som förbud och avgifter som styr i rätt riktigning. Medan för förpackningar har vi bland annat producentansvaret som ska öka materialåtervinningen. Policys kan även motverka varandra. Till exempel sker en krock mellan giftfritt och resureffektivt. Alla materialströmmar borde inte materialåtervinnas på grund av materiallets innehåll. Så det är inte enkelt det här med att formulera policys…

Vägleder alltid policys i rätt riktning?

Tänker vi alltid efter innan en policy eller styrmedel införs? Finns det alltid tillräckligt med kunskap? Såklart så finns det även mindre goda exempel på policyimplementeringar. Nu menar jag inte att följande två exempel är dåliga policyimplementeringar, men det är värt att tänka efter vart det egentliga problemet finns.

Vi har bestämt att vi ska minska användningen av plastpåsar. Men ligger problemet hos själva materialet plast? Eller är problemet att vi människor lärt oss att vi kan få en ny plastpåse varje gång vi handlar? Det kanske inte är själva plastpåsen i sig som är problemet utan hur vi faktiskt väljer att använda en plastpåse. En eller flertalet gånger? (Såklart är mikroplaster ett stort problem som vi inte får blunda för) Ett annat exempel är elcykeln. Nu ska det bli billigare att köpa en sådan eftersom det är bättre än att åka bil. Men den vanliga cykeln då som endast drivs av muskelkraft från människan, borde inte även den bli billigare? Detta är bara två tankar från min sida, men den minskade användningen av platpåsar och bilar tycker jag såklart är positiv!

Till sist

Hoppas det här med policys klarnat lite mer för dig. Men jag ska erkänna att jag känner mig fortfarande lite förvirrad i denna djungel av policys!