Matsvinn i Sveriges matbutiker kontra instrument byggda av avfall

Att vi i Sverige slänger mycket mat, även fullt ätbar, har det pratats en hel del om den senaste tiden. Matsvinnet finns både bland hushåll, restauranger och i butiker. Senast idag har medier (länkar finns här och här) rapporterat om matsvinnet hos livsmedelsbutiker.

Matavfall som samlas in kan rötas til biogas, men bäst är förståss att det inte blir ett avfall.

Matavfall som samlas in kan rötas til biogas, men bäst är såklart att det inte blir ett avfall.

2012 tilldelades Livsmedelsverket ett antal miljoner kronor, fördelade över tre år, i syfte att minska matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan genom arbete tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. På uppdrag av just Naturvårdsverket genomför SLU ett forskningsprojekt inom området.

Inom forskningsprojektet, som är det medialänkarna ovan refererar till, har det visat sig att mycket av matsvinnet uppstår innan maten har kommit ut i butiken. När butiken tar emot en leverans görs en bedömning av om livsmedlet går att sälja. Livsmedel som av t.ex. utseendeskäl bedöms vara svåra att sälja kan då reklameras och skickas tillbaka till leverantören. En populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet finns att läsa.

Som kontrast till allt matsvinn i det svenska samhället vill jag lyfta fram denna film om fantastiskt uppfinningsrika människor som skapar musikinstrument av avfall. Med det önskar jag en trevlig, resurseffektiv helg!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg