plast

Löser verkligen ett förbud mot plast problemet med nedskräpning och koldioxidutsläpp?

För ett tag sedan skrev jag ett blogginlägg om policys och plast. I inlägget ifrågasatte jag hur effektiva policys för plast är?

”En fråga jag ställer mig är om det har funnits tillräckligt med kunskapsunderlag innan policys kopplat till plast implementerats? De slängs fram många förbud mot engångsartiklar i fossil plast och förbud mot plastpåsar. Men är det enbart plasten i sig som är problemet? Och löser vi problemet när vi producerar engångsartikeln i papper istället? Eller är det vårt beteende att använda en produkt en gång när vi istället kan använda motsvarande produkt flera gånger som är det verkliga problemet?”

Branschorganisationen IKEM:s synpunkter på förbud mot plast

Idag stötte jag på en artikel på Recyclingnet angående branschorganisationens IKEM:s synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter. (IKEM är Innovations- och kemiindustrierna i Sverige där till exempel plastindustrierna ingår) Artikeln fick mig att tänka på mitt tidigare blogginlägg.

I artikeln framgår det att IKEM ifrågasätter om ett förbud mot vissa plastprodukter verkligen bidrar till att minska nedskräpningen i våra hav. De anser att direktivet istället skiftar problemet från att plast hamnar i naturen till att andra material bidrar till nedskräpningen istället. Genom att skifta mot andra material kan istället avfallsvolymerna öka. Detta tillsammans med ökade koldioxidutsläppen och energiåtgång på grund av framställningen av alternativa material.

Hur ska vi lösa problemet med plasten?

Plast är självklart ett problem och vi behöver minska användningen av fossila råvaror i samhället och skifta till användningen av mer förnyelsebara material. Men det kanske finns andra sätt att angripa problemet med plast. Människors beteenden behöver förändras så att vi slutar att använda produkter en gång och istället använder de fler gånger. Då blir det mer naturligt att använda andra material än plast vilka är bättre för miljön. Beteendeförändringar behöver även bidra till att nedskräpningen minskar, möjligtvis genom informationsinsatser, så att plast och annat avfall inte hamnar i naturen.

Men vem säger att beteendeförändringar är det bästa? Det kanske är ett förbud som behövs? För att veta detta behövs mer kunskap innan ett förbud mot vissa plastprodukter eller andra policys används för att lösa problemet. Jag hoppas att mer kunskapsunderlag tas fram för denna fråga så att vi får till en effektiv lösning på ett av problemen med plast!