Kvinnliga sophämtare i Sverige

Hur många kvinnliga sophämtare finns det egentligen i Sverige? Det är en fråga som inte är helt lätt att besvara.

Som en viktig del av TYA-s arbetsmiljöprojekt ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar” har en enkät skickats ut till sophämtare i landet. Totalt innebär det att drygt 1900 enkäter skickades ut, av vilka 1280 enkäter kom tillbaka.

Så hur många av de 1280 som svarade var kvinnor? Jag och Janne Furumo (min kollega och tillika en av projektledarna) gjorde en intern vadslagning innan vi fick svaret. Janne började med att gissa 16. Jag ökade till 23. Vi var båda en bit ifrån. Rätt svar var nämligen 47.

Tömning av kärl med baklastare ÅJ

Sannolikheten att sopbilen framförs av en man är rätt stor.

Jag tycker att det var roligt att det finns fler kvinnor i yrket än vad vi gissade. Och antalet 47 är de som har skickat in enkäten och jobbar med insamling av hushållsavfall med bak- eller sidlastare.  Inom branschen finns ju andra likartade arbetsuppgifter som inte var inkluderade i enkätundersökningen, t.ex. att hämta hushållsavfall med frontlastare, sopsug eller kranbil eller att hämta fastighetsnära insamlat förpackningsavfall. Det totala antalet kvinnor i branschen är ju alltså sannolikt (mycket?) högre.

Om det känns bra att i alla fall ha gissat närmast på antalet? Självklart!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg