Återvinningens dag

Idag firar vi Återvinningens dag

Idag den 29 september är det Återvinningens dag. En dag väl värd att uppmärksamma. Jag  började dagen en promenad till återvinningsstationen i uppfriskande höstluft. Och funderade på hur vi gör det enklare att återvinna både hushållsavfall och i den större skalan, avfall som uppkommer när vi bygger hus och infrastruktur.

Nyligen kom branschorganisationen Avfall Sveriges årliga rapport med avfallsstatistik. Den visar att materialåtervinningen har ökat med fem procent i Sverige under 2020, från 147 kg per person till 155 kg per person.

Är vi bättre på att sortera eller har näthandeln bara gett oss fler kartonger att återvinna?

Om den ökade återvinningen beror på att vi blir fler och fler som klämmer ur och plattar till våra filpaket eller om det mest hänger ihop med att vi shoppar alltmer, med drivor av emballage som följd, har jag inte fördjupat mig i ännu. Men visst är det så att det finns en ”sorterarnorm”?

Socialt tryck i all ära men vi behöver göra det lätt att göra rätt.

I intervjuer och enkäter så är det inte utan viss skam som ”icke-sorterarna” bekänner sina synder. Socialt tryck i all ära, men det viktigaste är att skapa bra förutsättningar för att göra rätt, så att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar.

Alla vinner när avfallsfrågan tar större plats i stadsplaneringen

Vi behöver tillsammans skapa bättre förutsättningar för att minska både hushållens avfall och allt avfall som uppkommer när vi bygger hus och infrastruktur. Det kräver att man tar ett helhetsgrepp, och det behöver göras redan tidigt i planeringen. Just det händer faktiskt allt oftare, och det är fantastiskt roligt att som avfallskonsult bli inkopplad redan i ett tidigt planeringsskede för att tillsammans med arkitekter, landskapsarkitekter och trafikingenjörer med flera forma miljösmarta, människovänliga och snygga lösningar för avfallet.

Nu firar vi vidare och funderar på vad som är rätt för att det ska bli lätt!

Den 29 september är även den internationella matsvinnsdagen. Läs kocken Paul Svenssons bästa tips för att minska ditt matsvinn (blogginlägg från 20 augusti)

Läs mer om smarta lösningar för avfallshantering och återvinning

Läs om återvinningscentralen i Lerum som utvecklades till en hållbarhetshub