Avfallstrappan

Avfallstrappan, Illustration av Naturskyddsföreningen