Engelsk avfallshantering – något att lära oss av?

I början av oktober var Tyréns miljöavdelning i Stockholm på studieresa till Manchester. Eftersom vi är en avdelning som arbetar inom många olika delar av miljöområdet speglades detta genom  studiebesök av varierande karaktär, t.ex. en miljöcertifierad stadsdel och stadsodling av grönsaker.

Det som jag personligen uppskattade mest  var besöket på en MRF (Materials Recovery Facility). En MRF är enkelt uttryckt en anläggning för mekanisk sortering av avfall. I den anläggning vi besökte sorteras flaskor och burkar av plast, glas och metall i ett flertal olika fraktioner med hjälp av bland annat transportband, magneter och infrarött ljus. Avfallet hade sorterats ut som en egen fraktion före den mekaniska sorteringen.

Vi lärde oss en hel del om avfallshanteringen i England, eller i alla fall om avfallshanteringen i Greater Manchester. Avfallshanteringen är nämligen inte likadan i hela landet, utan olika regioner utformar avfallshanteringen på sitt sätt. Manchesters sopsortering började i princip 2009, då ett 25 år långt avtal avseende hanteringen av allt hushållsavfall i regionen skrevs med en privat aktör. Utgångspunkten i arbetet med detta avtal och den planerade avfallshanteringen var avfallshierarkin. Man beslutade att införa sortering av avfallet och använda flera olika typer av behandlingsanläggningar. Hittills har man flyttat sig uppåt i avfallshierarkin genom att minska avfallsmängderna till deponi och genom arbete för att öka återanvändning och återvinning. Med avtalet följer ett antal mål, bland annat mål kring sorteringsgrader, minskning av deponering och klimatmål.

I Manchester har man valt att låta hushåll och verksamheter sortera avfallet i fyra olika fraktioner: Grönt avfall (trädgårdsavfall och matavfall), papper och kartong, burkar och flaskor av glas, plast och metall samt övrigt avfall. Avfallet samlas in i sopkärl eller andra sorteringsmöbler. Så här kan det t.ex. se ut utanför husen i Manchester respektive på ett café.

20131005_151824P1020881

Oavsett vad man tycker om vårt nuvarande system för avfallshantering i Sverige eller den förändring som avfallsutredningen har föreslagit så tror jag att resultatet av vår sortering i slutändan blir bättre än den de tillämpar i Manchester. Jag fick känslan av att de missar en del återvinningsbart avfall som läggs i övrigt avfall med den engelska sorteringen. Vi sorterar mer av avfallet i fler fraktioner, vilket jag tror gör att vi får renare återvinningsbara fraktioner än då avfall sorteras maskinellt. Det i sig tror jag ökar resurseffektiviteten genom materialåtervinning i Sverige jämfört med Manchester. Vårt system har givetvis förbättringspotential inom många områden, men att både göra det enkelt för avfallslämnarna, uppnå ett funktionellt insamlingssystem och samtidigt få rena återvinningsbara fraktioner är inte alltid en enkel kombination.

Att sortera flera olika förpackningar i samma fraktion har även testats i Sverige. Ett försök som kallas Gula tunnan har genomförts i Halmstad. Du kan läsa mer om detta på Avfall Sveriges hemsida, där det också finns en rapport om försöket.

Den som har läst några av mina tidigare blogginlägg vet att jag brukar titta på sopbilar även när jag är på semestern och på resor. Naturligtvis finns det sopbilar även i Manchester. Så här såg det ut när hotellets avfall hämtades utanför fönstret en morgon. Det såg väldigt tungjobbat ut tyckte jag.

P1020888

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg