Det ekonomiska tillväxtbegreppet styr fel

Oavsett vad man gör i livet, behöver det råda balans mellan produktionen och produktionsförmågan, för att det ska vara långsiktigt hållbart. Om man bara fokuserar på produktionen, men inte underhåller produktionsapparaten, kommer den i förlängingen att sluta fungera och produktionen avstannar. (Läs mer om detta i boken Att leva och verka till 100% eller De 7 goda vanorna av Stephen R. Covey)

Det finns en klassisk fabel om detta: Bonden och hönan som värpte guldägg. Snabbversionen går så här: En av bondens hönor började värpa guldägg, ett om dagen. När det gått en tid bestämde bonden att det inte räckte med ett guldägg om dagen, så han slog ihjäl hönan för att få tag på alla guldägg som han tänkte skulle finnas inne i hönan. Föga förvånande fanns inga guldägg inne i hönan och från den dagen fick bonden inte fler guldägg.

Det ekonomiska tillväxtbergrepp vi använder idag leder fel eftersom det fokuserar enbart på produktionen.  På samma sätt som bonden med hönan som värpte guldägg, inte fick fler guldägg när han dödade hönan, leder ett tillväxtbegrepp som bara fokuserar på produktionen till att vi ”dödar” vår höna – jorden, dvs. att produktionsförmågan minskar och i förlängningen inte kan försörja alla människor. Vi behöver ett mått på värdeskapande som även tar in långsiktig produktionsförmåga.

De värdeskapande tillgångar som ett samhälle har är människorna som bor i det, dvs. deras tid och kunskap, de fysiska tillgångarna i form av naturresurser och redan skapad infrastruktur och bebyggelse.

Underhåll av den egna produktionsapparaten är också viktigt

Underhåll av den egna produktionsapparaten är också viktigt.

Verklig tillväxt handlar om att vi människor kan skapa mer värde på samma tid, jämfört med tidigare. Innovation – uppfinningar, är det som möjliggjort detta under en stor del av människans historia. I Hans Roslings program Framtidens statistik illustreras mycket tydligt hur tillväxtfrämjande en cykel är för någon som inte har något transportmedel. Istället för att gå och hämta vatten 2 timmar om dagen, kan man cykla på en kvart och resten av tiden kan läggas på att odla mat istället.

Under de senaste 150 åren har tillväxten gått i räserfart, p.g.a. tillgången på billig energi – oljan. Det som förut tog en ”människodagskraft” att genomföra går nu med en knapptryckning. Men denna tillväxt har delvis skett på bekostnad av jordens produktionsförmåga. Resursförbrukning, föroreningar och klimatpåverkande utsläpp minskar jordens förmåga att producera mat, rent vatten och leder till kilmatförändringar, ökar risken för översvämningar o.s.v. Snabbheten i förändringen gör att omställningarna får katastrofala konsekvenser.

 Det vi behöver för att leva långsiktigt hållbart är balans mellan jordens produktion och jordens långsiktiga produktionsförmåga. Därför är ett steg på vägen till ett hållbart samhälle att byta ut det ekonomiska tillväxtbegrepppet mot ett som innefattar både ett samhälles produktion och dess produktionsförmåga.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg