Cirkulär ekonomi – det nya kretsloppet?

Illustration från Europeiska miljöbyråns skrift Miljösignaler 2014

Illustration från Europeiska miljöbyråns skrift Miljösignaler 2014

Kan det vara så att begreppet ”cirkulär ekonomi” kan hjälpa de gamla kretsloppsidéerna att ta steget in i finrummet?

Häromveckan var jag och lyssnade på ett intressant seminarium om miljövärldens modebegrepp nr 1 just nu – Cirkulär ekonomi. En färsk rapport från tankesmedjan Romklubben “The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners”, presenterades av Anders Wijkman.

I rapporten redovisas vilka samhällsvinster som kan uppnås genom en omställning från dagens ”köp, slit och släng”- modell till en cirkulär ekonomi. Resultatet av studien är sensationellt. CO2-utsläppen skulle minska med nära 70 procent och mer än 100 000 nya jobb skulle skapas. Den serviceekonomi som skulle skapas erbjuder långt fler jobb än varuproduktion från allt mer automatiserade fabriker.

För att uppmuntra en övergång till en cirkulär ekonomi föreslås bland annat:

  • prio på ökad resurseffektivitet i EU:s klimatstrategi
  • sänkt skatt på arbete och höjd skatt på utnyttjande av naturresurser
  • slopad moms på återvunnet material
  • skärpta mål för återvinning och specifika mål för resurseffektivitet
  • låt offentlig upphandling driva på  t ex genom krav på resurseffektivitet samt leasing- och servicekontrakt i stället för produktköp

Så om begreppet ”cirkulär ekonomi” kan ge kretsloppstankarna större spridning så är det ju genialt. Vi får bara se till att även få med oss att förebygga avfallet – avfallsminimering och återanvändning är minst lika viktiga pusselbitar som materialåtervinning i den nya, cirkulära ekonomin.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg