Matilda Cervenka

Miljöutredare

Matilda Cervenka är miljöingenjör och började jobba på Tyréns i februari 2016. Hon skrev exjobb om förebyggande av avfall och är väldigt intresserad av resurseffektivisering, hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Under hösten gjorde Matilda utlandspraktik i Indien på en organisation som jobbar med avfallshantering.