Magnus Lindsjö

Miljöingenjör

Magnus Lindsjö är miljöingenjör sedan 13 år och arbetar på Tyréns med frågor som rör avfall och förorenade områden. Magnus har stor erfarenhet av praktiskt arbete vid deponier och hantering av deponigas. Magnus har deltagit i alla skeden av efterbehandling av förorenade massor, från tidiga undersökningar till saneringsåtgärder och behandling av massor.


Inga inlägg hittades.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg