Emelie Gyllenbreider

Miljöutredare

Emelie Gyllenbreider är civilingenjör med inriktning energi, miljö, management. Emelies examensarbete var en miljö- och kostnadsjämförelse av olika insamlingssystem för hushållsavfall för att underlätta för kommuner vid val av insamlingssystem. På Tyréns arbetar hon med varierande arbetsuppgifter där vissa behandlar avfallsfrågor.