Elisabet Höglund

Elisabet Höglund har lång erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor på systemnivå i flera olika branscher och på Naturvårdsverket. Hon intresserar sig mycket för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. De senaste åren har hon arbetat med att utveckla metoder för att förebygga avfall, det vill säga minska mängd och farlighet hos avfall som uppstår.


Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg