Elisabet Höglund

Rektor Klimatakademin
elisabet.hoglund@tyrens.se

Elisabet Höglund har lång erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor på systemnivå i flera olika branscher och på Naturvårdsverket. Hon är rektor för Tyréns Klimatakademi, chef för Miljöavdelningen i Stockholm och specialist inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.