Annette Adolfsson

Civilingenjör Teknisk Biologi

Annette Adolfsson slutade som konsult på Tyréns i november 2016. Annette är civilingenjör och har jobbat med kommunal VA- och avfallshantering sedan 2007.