Att planera besöket på återvinningsstationen

Återvinningsstationen närmast mitt hem brukar ofta ha en full pappersförpackningscontainer. Att ta med sig sina pappersförpackningar hem igen är ju inte så kul, men ställa dem utanför containern, det gör jag inte. Jag skulle önska att mina medåtervinnare kan ta efter den inställningen, men jag har lärt mig att beteendeförändringar är väldigt svåra att uppnå. Nedskräpning på återvinningsstationer verkar tyvärr vara ett beteende som inte ändras med tiden.

atervinningsstation

En återvinningsstation.

Oftast kommer jag ihåg att innan promenaden till ÅVS-en gå in på FTI-s hemsida (välj din kommun och tryck på den ÅVS du vill gå till så visas information om när behållarna senast tömdes och när nästa tömning är planerad) och kolla när pappersförpackningarna tömdes senast. Mycket praktiskt tycker jag. När jag tipsade en av kollegorna fick jag svaret ”det är ett sånt där bra tips att ta med i bloggen!”. Så då får jag väl göra det!