Avfall Sveriges höstmöte

Återvinning är misslyckad återanvändning – på spaning på Avfall Sveriges höstmöte

Den 13-14:e november spenderade jag tillsammans med mina branschkollegor på Avfall Sveriges höstmöte i Stockholm. Temat för höstmötet i år var återvinningscentraler (ÅVC) och återbruk.

Hur ska en ÅVC utformas?

Avfall Sveriges höstmöte namnbrickaFokus var till stor del hur en ÅVC kan utformas för att på bästa sätt tillmötesgå olika intressenters behov. Till exempel så har besökarna behovet att på ett säkert, enkelt och smidigt sätt lämna sitt avfall. Jag har inte jobbat så mycket med just utformningen av ÅVC:er hittills. Men min reflektion från hela konferensen är att det inte finns en standardlösning för hur en ÅVC ska utformas. Det är egentligen kommunens egen fantasi och förutsättningar (t.ex. geografiskt och resurser) som sätter gränserna. En ÅVC kan utformas hur ambitiöst som helst med flera funktioner t.ex. ReTuna som är en kombinerad ÅVC och återbruksgalleria eller hur enkel som helst samtidigt som den är funktionsduglig.

Hur får vi avsättning för insamlat material?

Under konferensen diskuterades det mycket kring återanvändning. Kommunerna har ett ansvar att plocka upp material ur containrarna på ÅVC:erna för att se till att det används på bäst sätt i enlighet med EU:s avfallshierarki. ”Återvinning är misslyckad återanvändning” uttrycktes det under konferensen. För att undvika att material som kan återanvändas hamnar i containrar för återvinning har vissa kommuner separata insamlingsplatser på ÅVC:n där besökarna kan lämna material som är möjligt att återanvända. Min uppfattning är att problemet inte ligger i att samla in material för återanvändning. Problemet är istället att hitta avsättning för det insamlade materialet. Något som diskuterades i liten omfattning under dagarna.

Utred behov innan inköp

Eknomi avfallUnder dagarna nämndes det även en del om kommunernas inköp till den egna verksamheten. Fokus ligger ofta på att hitta krav att ställa på leverantörer vid inköp så att så hållbara produkter som möjligt köps in. Men egentligen borde kommunerna fokusera mer på processen innan inköpsprocessen d.v.s. behovsprocessen.

  • Vad behöver vi till vår verksamhet?
  • Varför behöver vi det till vår verksamhet?
  • Kan vi tillgodose behovet på ett annat sätt än att köpa en sprillans ny produkt?

Behovsprocessen är relevant för alla typer av konsumenter, inte minst nu i julhandeln. Vi ser tydligt ett ökat motstånd mot att köpa nya prylar genom t.ex. White Monday och årets julklapp (det återvunna plagget). Allt för att skifta från en linjär till en cirkulär ekonomi.

De spännande mötena

Sammanfattningsvis var dagarna innehållsrika med duktiga talare och intressanta presentationer samt inspel. Men det absolut bästa med konferensen var alla spännande möten och ta del av branschkollegornas erfarenheter. Tack till alla branschkollegor som jag fick chansen att träffa och inspireras av under dessa två dagar!