Återbruk – en plats för arbetsträning, avfallshantering och sociala möten

För ett par veckor sen deltog jag på Avfall Sveriges temadag för återbruk. Under dagen delade kommuner med sig av sina erfarenheter kring återbruk, allt ifrån storslagna återbruksparker till mera brokig vägar för att få till ett återbruk. Även andra aktörer gavs utrymme till att prata återbruk som Myrorna, Off2off, Human Bridge och Fritidsbanken. Två samtalsämnen stack ut och diskuterades lite mer flitigt än övriga.

Återbruk som arbetsträning

Återbruk som arbetsträning verkar tillämpas av många kommuner och var en av dagens snackisar. För vissa var det till och med anledningen till att man upprättat ett återbruk. Människor som står långt från arbetsmarknaden ges en möjlighet till sysselsättning, att få ta ansvar och utvecklas. De deltagare som först var lite tveksamma till att driva återbruken på detta sätt övertalades av framgångssagor och positiva erfarenheter.

Vad får avfallstaxan användas till?

Det andra heta samtalsämnet under dagen var avfallstaxan. Framförallt frågan om avfallstaxan får användas till att finanseria återbruk. Juristen Christer Hjert från Kommunakuten försökte reda ut saken; avfallstaxan FÅR användas för att finansiera förberedande för återanvändning, som reparationer. Däremot får taxan INTE användas för att arbete med förebyggande av avfall eller försäljning av begagnade varor. Christers spåning inför framtiden är dock att detta kommer att ändras. I enlighet med Ola Alterås utredning om cirkulär ekonomi tror Christer att lagstiftningen kommer att justeras så att även avfallsförebyggande åtgärder och försäljning av begagnade varor får finansieras av avfallstaxan.

Återbrukens framtid

Min egen spåning inför framtiden är att återbruken är här för att stanna. Många kommuner planerar för nya återbruk, större återbruk och återbruksparker. Förutom den stora miljönyttan med att återbruka är arbetsträning en viktig aspekt. Därtill får man inte glömma att återbruk också är en social mötesplats, något som kanske kan utvecklas till att bli ännu mer centralt i framtiden.

Sammanfattningsvis var dagen en källa till inspiration. Det finns många engagerade personer som är redo att ge ännu bättre förutsättningar för ökat återbruk. Det gäller bara att juridiken och politiken hänger med!