Är vi färdiga med förpackningssnackningen?

Kanske är just förpackningsinsamlingen ett trätoämne som kommer att fortleva i evinnerlighet. Som ett kretslopp beroende vem som har huvudansvaret kommer den andra parten att ha synpunkter.

Sen jag började i branschen i slutet av 90 talet så har det snackats om vem som ska ha huvudansvaret för insamlingen av tidningar och förpackningar. Sinikka Bolin gjorde en utredning om ämnet 2001, Det har följts av ett par utredningar från Naturvårdsverket och 2012 var förpackningsinsamlingen en del i Lars Ekecrantz utredning. Efter den tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp inom regeringskansliet.

Har vi snackat färdigt nu eller kommer det att fortsätta att pratas om vem som ska ha huvudansvaret? Kommer näringslivet inklusive avfallsentreprenörerna sätta på sig kritikermössan och ha synpunkter på hur kommunerna sköter insamlingen eller fraktionernas renhetsgrad?

”Med kommunen som huvudman finns möjlighet att utveckla nya fastighetsnära och rationella system för att hantera allt hushållsavfall, vilket underlättar för medborgaren, leder till bättre resursutnyttjande och gynnar miljön” säger Weine Wiqvist i Avfall Sveriges nyhetsbrev. Det ska bli väldigt spännande att ta del av hur kommunerna ser på hur man praktiskt ska lösa detta.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg