4 av 5 soptunnor till Avfall Sveriges årsmöte

Förra veckan deltog jag i Avfall Sveriges årsmöte. Även om jag jobbat i miljösvängen i många år så var det premiär för mig i detta sammanhang.

Det är alltid intressant att iaktta kulturen när man närmar sig ett nytt område. Här var tonen hjärtlig – många människor som träffat varandra under många år återsåg varann och bytte erfarenheter och skvaller och inte fullt så rutinerade knöt nya kontakter.

Tyréns på Avfall Sveriges årsmöte.

Som en del i Tyréns avfallssatsning hade vi förstås en monter. Jag skönjde två huvudområden som var heta hos kommunerna: dels måsteuppgifterna (avtalen går ut och vi måste handla upp nya entreprenörer) och dels de lite mer framåtsyftande (vi vill införa fastighetsnära insamling och avvaktar den av regeringen tillsatta avfallsutredningen).

Avfallsutredaren i egen hög person var på plats, men diskussionerna kring insamlingen av förpackningar och tidningar präglades alltför mycket av FTI:s (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) frånvaro i debatten.

På fredagen före årsmötet hade de hoppat av avfallsutredningens möten om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar och tidningar. De var inte heller med på podiet när avfallsutredningens förslag så här långt skulle debatteras.

Den eviga oenigheten mellan förpacknings- och tidningsproducenterna å ena sidan och kommunerna å andra verkar inte komma närmare en lösning den här gången heller.

Weine Wiqvist (Avfall Sveriges VD) delade ut soptunnor för de förslag som hittills kommit ut från utredningen (5 av 5 om kommunerna får ta över insamlingen av förpackningar och tidningar). Klart underhållande men som nykomling blev jag förvånad över det ganska höga tonläget och ensidigheten i framställningen (möjligen är jag präglad av Naturvårdsverkets något mer lågmälda tonläge).

Dag två på Avfall Sveriges årsmöte.

Andra dagen var intressant med flera parallella seminarier. Jag hade förmånen att delta i ett seminarium om exportfrågor (hur exporterar vi vårt kunnande?).

Det är tydligt att vi i Sverige håller på att fintrimma vårt system medan det på en hel del andra håll snarare handlar om att skapa ett system för avfallshantering. Här borde Sverige kunna vara med och bidra.

Gunnar Haglund, ambassadråd på Svenska ambassaden i Warszawa, pratade mycket initierat om vikten av att förstå det land och det samhällssystem man vill verka i. Och om vikten att vara med och påverka EU:s regelverk för hur bidrag ges. Det ska bli mycket intressant att se vad Avfall Sveriges exportgrupp kommer fram till.

Sammantaget ger jag årsmötet fyra av fem soptunnor.

/Elisabeth Höglund.

Avfall Sveriges årsmöte bjöd in till spännande möten.

Avfall Sveriges årsmöte bjöd in till spännande möten.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg