TIBAL – Tyréns innovations- och affärsaccelerator

Koldioxidfiltret - "Mailbox" - vid markkontroll under rymdfärden för Apollo 13. Innovation på hög nivå.

Koldioxidfiltret – ”Mailbox” – vid markkontroll under rymdfärden för Apollo 13.

Vi är stolta! Nu är TIBAL.SE tillslut på plats.

VAD ÄR TIBAL?

TIBAL är Tyréns community för öppen innovations- och affärsutveckling. Plattformen är responsen på en föränderlig värld, där de problemställningar och utmaningar som vi ställs inför inom samhällsbyggnad behöver samarbete för att kunna mötas. Vi är helt enkelt beroende av varandra för att fortsatt vara relevanta för våra kunder. Med TIBAL vill vi skapa en anda av öppenhet mellan de företagspartners som är en del av communityn. TIBAL är inte bara en anda, ett förhållningssätt till affärs- och innovationsutveckling, utan också en fysisk plattform i form av gemensamma kontorsplatser. Idag är vi fyra företagspartners Elicit, GEBS Reporting, Malmberg och Tyréns.

Vi tror att genom att vi möts i vardagen skapar de långsiktiga relationer mellan företagen som är nödvändiga för att skapa förtroende för varandra och en förståelse för varandras verksamheter och värdeerbjudanden. De är ju genom att kombinera våra respektive värdeerbjudanden som vi kan skapa nya värdeerbjudanden som än bättre möter kundernas behov. Förtroendet för varandra är också grunden till att vi ska kunna vara kreativa tillsammans i skapandet av innovationer och innovativa affärsmodeller.

Jag ser i mångt och mycket på TIBAL som en startup som befinner sig i en sökande fas. Inga processer är huggna i sten utan är föremål för dialog om förbättring. Vi vill att de företagspartners som är en del av gemenskapen ska känna ett ägandeskap till plattformen och en uppfattning om att allt går att påverka och omforma.

INSPIRATION FÖR INNOVATION– SINNEBILDER

CIFE – Center for Integrated Facility Management
En av de förebilder som vi har för TIBAL är CIFE. Vår regionchef Christian Lindfors blev inspirerad av CIFE när han var gästforskare där 2001. Centret finns på Stanford University i USA och är ett forsknings- och utvecklingscenter som fysiskt kopplar samman akademi och näringsliv. CIFE bygger upp verksamheten kring fem kulturella värden som de anser vara avgörande för framgång: öppenhet, sikte mot ”stora” idéer, evidensbaserad kunskap, systematik och fokusering.

Gnosjöandan
I nätverkssamhället så är det definitivt dags att damma av vår gamla hederliga småländska Gnosjöanda och kanske omdefiniera den för att möta tidens krav. Grunden för andan är att helheten är större än de ingående delarna. Gemensamt kan vi skapa innovativa lösningar och värdeerbjudanden som är större än vad vi annars skulle kunna göra. För den som vill läsa mer finns avhandlingen The Spirit of Gnosjö.

Apollo 13 – ground control
I filmen Apollo 13 finns en scen som jag ofta återkommer till när det gäller innovationsarbete. “Houston, we’ve had a problem.” (Så lyder faktiskt originalrepliken!). Det välkända citatet yttrades i april 1970 av astronauten Jim Lovell när en av syretankarna skadades. Följden blev att koldioxidnivåerna inne i kapseln ökade till livsfarliga nivåer som skulle lett till besättningens säkra död om inget radikalt gjordes. Det satte igång en extremt koncentrerad och starkt tidsbegränsad kreativ process då ingenjörerna vid markkontrollen i Houston sökte en lösning på problemet för att rena luften från koldioxiden – ”We’re trying to come up with some good ideas here for you.” Resultatet blev med hjälp av silvertejp, strumpor, ett bokomslag och delar från en rymddräkt en filterhållare som kom att kallas för ”the mailbox”. Händelsen kom efteråt att kallas NASA:s ”most successful failure”. På TIBAL ska vi kunna ta oss an kunddefinierade problemställningar för att koncentrerat och snabbt komma fram med en lösning.

Smart Textiles Showroom
En annan viktig inspirationskälla för mig är Smart Textiles Showroom i Borås som jag besökte för några år sedan. På textilhögskolan vid högskolan i Borås startades 2006 Smart Textiles som är ett forsknings- och utvecklingscentrum med nära koppling till näringslivet för utveckling av textila innovationer. Det har även skapats en fysisk mötesplats – Textile Showroom – för näringsliv och akademi där de textila innovationerna finns tillgängliga att ”klämma och känna på”. En av våra visioner med TIBAL är att innovationer i form av nya tjänster och produkter som skapas på Tyréns ska finnas tillgängliga, likt på Smart Textiles Showroom, för våra kunder och besökare att uppleva och att göra egna kreativa associationer till hur de kan tillämpas i kundernas egen vardag.

HUR VI VILL ANVÄNDA BLOGGEN

Vi som arbetar med att utveckla TIBAL (Håkan Rosqvist och Niclas Östlund) använder bloggen för att inleda en dialog med er kring de utmaningar som omgärdar skapandet av en community för gemensam och öppen affärs- och innovationsutveckling. Vi vill ge inspiration men också få inspiration från era erfarenheter och reflektioner. I bloggen kommer vi att bland annat att diskutera öppen innovation och hur man kan integrera innovation i vardagsarbetet. Hur gör man det? Vi kommer också att diskutera verktyg för innovationsutveckling och affärsmodellerande och hoppas få höra vilka verktyg ni använder och vilka begränsningar/fördelar de i sådana fall har.

Kom gärna och hälsa på oss på TIBAL vid Dockan inne i Malmö!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg