Framtidsvisioner

Innovare – att förnya!

En innovation är något principiellt nytt av betydelse som vinner insteg i ett samhälle. Att prata om hållbara städer är definitivt inget nytt. Att verkligen vara med och skapa en mer hållbar stad – det är nytt.

En innovation, en idé kan bara dyka upp i ditt eller mitt huvud. Inom samhällsbyggandet måste vi alla våga vara kreativa och innovativa på riktigt. Först då kommer vi att se de stora effekterna som behövs för att skapa hållbara lösningar för ett bättre samhälle. Att våga kommer vara nyckeln till framgång. Tyréns vågar prova nytt. Vågar du?

För att utveckla nya idéer, bearbeta idéerna och genomföra idéerna krävs en utvecklingsprocess. I Sverige går vår planering av samhällsbyggandet för långsamt. Varför? Vi har en samhällsstruktur som bygger på demokrati. En demokratisk process bygger på dialog och kommunikation och möjlighet att tolka budskap. För att underlätta och förbättra planeringprocessen driver Tyréns FoU-projektet Decode tillsammans med Konstfack, Sweden Green Building Council (SGBC), Upplands Väsby och Varbergs kommuner med stöd från Vinnova. Decode, Community Design for Conflicting Desires, möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Att fånga den lokala kunskap som finns på platsen är ett nytt angreppssätt.  Ett annat nytt grepp är att kulturgeografer, sociologer, konstnärer och filosofer, som normalt inte används i planprocesser, deltar i arbetet och förväntas bidra med nya synsätt. Läs mer om Decode.

En innovation kan vara att i ett nytt sammanhang använda något som redan finns. Googles och Apples intresse för att producera självstyrda bilar är ett exempel på innovativt tänkande. ”The Articulated Funiculator” är ett annat sådant exempel där vi på Tyréns har en idé som vi vill utveckla. ”The Articulated Funiculator” bygger på att den tekniska principen för berg- och dalbanor används för transport i höga hus eller långt ner i underjorden i stället för hissar. Läs om det hissnande projektet.

Tyréns som ett privat konsultföretag har naturligtvis affärsnytta som ett tydligt mål för våra innovationer. Sven Tyréns Stiftelse ger oss också möjlighet att utveckla idéer och lösningar för att mer långsiktigt möta kundernas behov av innovation. Tillsammans med forskningsfinansiärer som Vinnova, Formas och KK-stiftelsen, Akademin och naturligtvis våra kunder kan vi göra skillnad. Målet för Tyréns är att skapa utveckling och innovationer som sätter tydliga avtryck, i såväl ett bättre mer hållbart samhälle, som i ökad effektivitet och produktivitet för samhällsbyggandet.

A och O för Tyréns är att våra kunder använder de lösningar vi utvecklar. Det är en utmaning när vi ligger steget före. Det är lätt att hamna i de vanliga hjulspåren. Wolff Olins, ett globalt managementbolag, har i intervjuer med några av världens mest framgångsrika företagsledare funnit att en framtida vd:s roll kommer att vara; en chefsdesigner av företagskultur. Att skapa en arbetsmiljö där idéer och innovationer kan växa utan rädsla för att misslyckas. Tillsammans kan vi våga i våra samhällsbyggnadsprojekt.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg